Harmonogram – zmiany oraz informacja o odwołanych zajęciach w maju i czerwcu.