Aktualne stawko opłat członkowskich – sezon 2023/2024

Miesięczne stawki opłat członkowskich w sezonie 2023/2024:
-Nauka pływania: 130zł;
-Doskonalenie pływania w przypadku zapisu na jeden raz w tygodniu wielkość opłaty wynosi 110zł, w przypadku zapisu na dwie godziny w tygodniu stawka wynosić będzie 140zł;
-Treningi: 150zł.

Nowe stawki opłat obowiązują od października 2023r. Za miesiąc wrzesień nie pobierane są żadne opłaty, w przypadku dokonania wpłaty za wrzesień proszę odliczyć uiszczoną już kwotę od opłaty październikowej.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę grupy.